Några av våra specialistområden

Klicka för att läsa mer
Familjerätt

Familjerätt

Alla berörs vi av familjerätt någon gång i livet och vi väljer att sätta människan i fokus. Familjerättsliga tvister har ett varierat inslag och tvisterna är ofta både ansträngande och känslomässigt jobbiga. Det är viktigt att du anlitar en jurist som har erfarenhet och kompetens i den tvist du befinner dig i och som kan företräda dig på ett professionellt och effektivt sätt.

Brottmål

Brottmål

Har du blivit utsatt för ett brott eller har du förlorat en nära anhörig till följd av ett brott? I sådant fall har du vanligtvis rätt att få stöd av ett målsägandebiträde som bekostas av staten. Du har själv rätt att välja och namnge en kvalificerad jurist som ditt målsägandebiträde. För dig som är utsatt för ett brott – begärs oss som ditt målsägandebiträde redan när du polisanmäler ett brott så hjälper vi dig tryggt framåt under hela processens gång.

Socialrätt

Socialrätt

Om dina barn blir tvångsomhändertagna eller om du själv blir tvångsomhändertagen på grund av missbruk eller psykisk sjukdom har du ofta rätt till ett offentligt biträde. Du kan själv välja och namnge en kvalificerad jurist och begära att denna ska förordnas som ditt offentliga biträde. Detta gäller även dig som är ungdom och blivit tvångsomhändertagen.

Skoljuridik

Skoljuridik

Borgenhill Juristbyrå är en av de få byråerna i landet som har skoljuridik som en av sina spetskompetenser. Skoljuridiken omfattar fler lagar än skollagen med tillhörande läroplan och vittnar om dess otydlighet och komplexitet.

Dina rättigheter är vår drivkraft!

Vi är utbildade och erfarna specialister som med ett personligt engagemang och stort hjärta ger dig bästa stöd!

Borgenhill är en modern och nytänkande Juristbyrå!

Vi förenklar juridiken och skapar en trygghet för dig som klient. För oss är den personliga relationen det viktigaste och du som klient sätts alltid i det främsta rummet. Vi har som målsättning att alltid ge kvalitativ och effektiv juridisk rådgivning och biträder i tvister inom de rättsområden där vi är verksamma.


Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon. Kontakta oss redan i dag så hjälper vi dig!
Janette Borg

Janette Borg

Grundare och jurist

Janette har lång erfarenhet och kompetens inom byråns samtliga rättsområden. Janette tog sin juristexamen vid Lunds universitet och har även en affärsjuridisk examen i handelsrätt. Janette är domstolsmeriterad och kommer senast från anställning vid Advokatbyrå.

Janette tog advokatexamen september 2020 och ambitionen är hon ska ansöka om medlemskap vid Advokatsamfundet.

Janette grundade även JARLA Juristbyrå 2017 där byråns specialisering var skoljuridik och familjerätt med fokus på barnets bästa.

Blogg

Få hjälp idag

Vi är här för dig, kontakta oss:

Mottagningskontor

Malmö
Föreningsgatan 26
211 52  Malmö

Lund Ideon
Scheelevägen 16:2
223 63  Lund

Landskrona
Parkgatan 2
261 31  Landskrona

Staffanstorp
Storgatan 9
245 31  Staffanstorp

Ystad
Bussjövägen 200
271 99 Ystad

Postadress

Borgenhill Juristbyrå AB
Föreningsgatan 26
211 52  Malmö

Telefon

Mån - Fre, 08:00 - 16:00
010 - 264 42 00

Skicka ett mail direkt här